Michelin en IDI kondigden vandaag aan dat dat ze een overeenkomst hebben getekend waarbij Michelin 100% van de Flex Composite Group (FCG) overneemt tegen een bedrijfswaarde van € 700 miljoen.
FCG is Europees leider in hightech weefstoffen en films voor toepassing op zeer technische markten zoals de zeevaart, supercars en elektrische voertuigen, sport, en bouw. FCG heeft een breed aanbod aan polymeer composiet oplossingen, aansluitend aan de oplossingen die door Michelin zijn ontwikkeld. Het bedrijf telt 400 medewerkers. Het opereert voornamelijk in Europa, op snel groeiende markten met een dynamische vraag ten behoeve van high-end klanten. In 2022 realiseerde FCG een omzet van € 202 miljoen.
Over de periode 2015-2022 maakte het bedrijf een organische groei door van gemiddeld 11% per jaar met een EBITDA marge van 25% tot 30%.
De overeenkomst biedt Michelin en FCG de mogelijkheid om een leider te creëren in hightech materialen en films. Deze acquisitie sluit volledig aan bij Michelin in Motion 2030 strategie en betekent een flinke stap voorwaarts in de doorontwikkeling van polymeer composiet activiteiten die verder gaan dan banden. Deze stap berust op de unieke innovatiecapaciteiten en R&D van Michelin en op de verregaande customer intimacy en expertise in industriële processen waarover FCG beschikt.
De transactie biedt de mogelijkheid om verregaande innovatiestrategieën uit te rollen voor een breed spectrum aan producten en toepassingen waarbij de milieuvoetafdruk van FCG wordt verkleind.
De acquisitie van FCB vergroot de omzet van Michelin in High Tech Materials met ongeveer 20% en versnelt het groeiprofiel voor deze activiteit. De transactie draagt zowel op Groepsniveau als voor het segment Specialties (waar FCG aan wordt toegevoegd) bij aan operationele marge van Michelin. De transactie heeft een positieve impact op het genereren van cashflow en is gunstig voor de aandelen.